Servicii de contabilitate

 • consiliere la intocmirea documentelor contabile primare;
 • preluarea documentelor primare de la clienti;
 • inregistrarea documentelor primare pe articole contabile;
 • solicitarea documentelor constatate lipsa;
 • evidenta sintetica si analitica a furnzorilor si clientilor, intocmirea registrului de casa, nir-urilor, bonurilor de consum;
 • evidenta mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si calculul amortizarii;
 • intocmirea balantei lunare de verificare, efectuarea tuturor verificarilor si inchiderea lunii;
 • intocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, cartea mare;
 • calcularea taxelor de plata catre stat si intocmirea/transmiterea ordinelor de plata pentru achitarea taxelor la termenele prevazute de lege;
 • intocmirea/depunerea declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale;
 • intocmirea/certificarea/depunerea situatiei financiare semestriale;
 • intocmirea/certificarea/depunerea bilantului contabil;
 • consultanta privind legislatia financiar-contabila, legata de obiectul de activitate;
 • asistare si reprezentare la controalelor fiscale;
 • reglarea/urmarirea fisei pe platitor;
 • obtinerea de certificate de atestare fiscala;
 • informarea lunara a conducerii societatii despre rezultatele financiar-contabile;
 • refacerea evidentei contabile;
 • intocmirea de rapoarte tip solicitate suplimentar de conducerea societatii;
 • asistenta la intocmirea dosarului de inventariere anuala obligatorie.