Servicii de audit financiar

  • Audit financiar statutar, revizuire si angajamente de compilare
  • Cenzorat si audit intern
  • Retratarea situatiilor financiare conform IAS si IFRS
  • Auditarea proiectelor europene ISRS 4400 ISA 800
  • Proceduri de audit
  • Due diligence reviews
  • Certificarea bilanturilor contabile
  • Situatii financiare statutare si de grup

RAPORT PRIVIND TRANSPARENTA

Raport privind transparența

Raport privind transparența 2023 (descarcă)